In 2022 is dieetadvisering voor 3 uur opgenomen in het basispakket. Vergoedingen vanuit het basispakket vallen onder het eigen risico, behalve bij kinderen onder de 18 jaar. Voor dieetadvisering vanuit de ketenzorg hoeft u géén eigen risico te betalen.

Voor 2022 worden de volgende tarieven gehanteerd:

Opmerking; de prijs van een consult wordt bepaald aan de hand van de duur van het gesprek en de administartie, zoals het maken van een schriftelijk dieetadvies.

 

Eerste consult
(vaak 4-6 kwartier)
€ 75,- /uur
Vervolgconsult
(gesprek van 20-25 min)
€ 37,50


Telefonisch of e-mail consult
(per 15 min)
€ 18.75
Extra toeslag voor huisbezoek

€ 27,50

Voor 2022 heb ik met alle verzekeringen een contract afgesloten, behalve CZ /OHRA / Nationale Nederlanden. U krijgt dan een deel van de kosten vergoed.

 

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, kunt u dit kosteloos tot 24 uur tevoren telefonisch of via email doorgeven.

Directe toegankelijkheid (DTD)

Per 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk geworden, wat betekent dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft om dieetadvisering vergoed te krijgen. Echter niet alle zorgverzekeraars doen hieraan mee. Daarnaast bevat een verwijsbrief vaak zeer waardevolle informatie die voor mij essentieel is voor een goede behandeling. Ik vraag u daarom om een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist mee te nemen.